بالا

زمان بندی امتحانات

برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

تاریخ ساعت۱۰-۸ ۳۰/۱۲-۳۰/۱۰ ۱۶-۱۴
۰۴/۰۳/۹۲ ریاضی پیش- کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- تمرینهای معماری ۲ –حقوق تجارت -ترمودینامیک  
۰۵/۰۳/۹۲ فیزیک مکانیک – فیزیک عمومی کار آفرینی- کارآفرینی و پروژه – روشهای آموزش در تربیت بدنی اقتصاد خرد-برنامه سازی پیشرفته ۱
۰۶/۰۳/۹۲ فیزیک پیش- ذخیره و بازیابی اطلاعات وصایای امام – نقشه کشی ساختمانهای بتنی روشنایی فنی
۰۷/۰۳/۹۲ زبان خارجه- زبان خارجی عمومی مقاومت مصالح- تغذیه ورزش- یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی-سخت افزار کامپیوتر ۲- نقشه برداری عمومی ۲  
۰۸/۰۳/۹۲ زبان پیش ماشین های الکتریکی مخصوص-ایستایی۲ – حرکت شناسی و بیومکانیک – مبانی مهندسی نرم فزار-استاتیک  
۰۹/۰۳/۹۲ مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- مبانی کامپیوتر و ویژوال بیسیک-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 

اصول هیدرولیک و پنوماتیک- علم مواد- هیدرولیک و پنوماتیک-ریاضی عمومی ۱ – ساختمان داده ها  
۱۱/۰۳/۹۲ تکنولوژی دستگاه های الکتریکی خودرو- رسم گسترس کانالها- الکترونیک عمومی- شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری تهویه مطبوع تابستانی(۲)- مبانی دیجیتال – آشنایی با معماری اسلامی ۱ –کلیات اصول حسابداری- اصول حسابداری- فیزیولوژی ورزشی – تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی-مباحث ویژه  
۱۲/۰۳/۹۲ آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن- حسابداری صنعتی ۱ مکانیک سیالات- فیزیک حرارت- تکنولوژی مولد قدرت- ایمنی در برق- شبکه های  محلی کامپیوتر  
۱۳/۰۳/۹۲ آناتومی و فیزیولوژی انسانی ۳- سیستم عامل ۲ اخلاق اسلامی فرزکاری۱ –مبانی سیستم های قدرت- آشنایی با معماری جهان – پایگاه داده ها- کارتوگرافی
۱۸/۰۳/۹۲ تکنولوژی شاسی و بدنه- کلیات حقوق- مبانی الکترونیک –برنامه نویسی کامپیوتر نقشه کشی حرارت مرکزی با آب گرم – ماشین های الکتریکی ۳ فاز- حسابداری شرکتهای ۱- حسابداری صنعتی – اصول مربیگری – آمار و احتمالات- زبان ماشین و اسمبلی  
۱۹/۰۳/۹۲ ریاضی ۷- ریاضی کاربردی- پرسپکتیو-محیط های چند رسانه ای فارسی عمومی رسم فنی ۴- نقشه کشی با کامپیوتر- تحلیل مدارهای الکتریکی
۲۰/۰۳/۹۲ مکانیک کاربردی- متره و برآورد- مباحث ویژه- برنامه نویسی مبتنی بر وب حرارت مرکزی با هوای گرم با پروژه- تنظیم خانواده و جمعیت- ماشین آلات ساختمانی و راه سازی- روشهای آماری- کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری ۳  
۲۱/۰۳/۹۲ اجزا ماشین- اصول سرپرستی(آقای آصفی- آقای اصلانپور)– اصول سرپرستی در تربیت بدنی(خانم عظیمی)

 

آلودگی محیط زیست- درک و بیان معماری ۱- اصول سرپرستی(آقای هوشیار)- آیین نامه های ساختمانی –برنامه سازی پیشرفته ۲-فتوگرامتری۱  
۲۲/۰۳/۹۲ ریاضی عمومی(خ علی نیا)  – اندیشه اسلامی ۱-  اصول و مبانی تربیت بدنی ریاضی ۶- ریاضی عمومی – ریاضی عمومی و مقدمات آمار زبان فنی- کنترل صنعتی- هندسه ترسیمی